Til Peiling start
 


1. klasse  2. klasse  3. klasse  4. klasse  5. klasse  6. klasse  7. klasse 


Engelsk

  1. Lærebøker og ordlister 3. Bruke språket
    2. Gramatikk   4. Lese


 1. Lærebøker og ordlister
- translate  - oversette
Stairs 5-7
Scoop - Scoop 5  -  Scoop 6  -  Scoop 7

 2. Gramatikk
Øve og lære engelsk  (Adjektiver, have - has, pronomen, ... )
Sterke verb

 3. Bruke språket
Skrive engelske tekster - hjelp til oversettelse 

Skrive - lese - quiz - mm.:
Kan du substantiv, verb, adjektiv --> Velg
Ord til bilde velg>
Robo-Bee - sett inn rett ord
BIGbot - velg rett ord
Lær deg klokka

Lære ord:

Lære engelske ord - pek på bildene og lytt
Crickweb
Ordbank  -> Lytt og lær deg ord selv  (Cappelen)
Navn på dyr   (Lokus)
Engelsk - øve og lære  -> farger, lag timeplan, favoritter, tall, tlf.nr.
Ord - bilde  -> velg Find1 eller Find2
Øve og lære engelske ord   (sortere og lage grupper)
Lære ord    - vendespill
Mest brukte engelske ord

 4. Lese

Les fortellinger til film   velg>  
Lytt til eller lese fortellinger (BBC)
Folkeeventyr og historier 
Norske folkeventyr på engelsk 
Wimpy Kids dagbok  (lese)


Oppdatert: 22. april 2019