Dyr på fire bein  

Her finner du fakta om de mest kjente dyr i Norge. 
Noen er rovdyr, noen spiser planter og andre er altetende.


Bever
Bjørn
Ekorn
Elg
Gaupe
Grevling
Hare
Hjort
Jerv
Lemen
 Moskus
Mår
Oter
Piggsvin
Rein
Rev
Røyskatt
Rådyr
Ulv