Fakta om fisk og sjødyr
 

Her finn du fakta om dei mest kjende fiskeslaga, dyr og plantar som lever i sjøen.

   Om fisk  Finnane på fisken