Storlom

  • Lever både i fersk- og saltvann - over hele landet. 
  • Langtrukket skrik i parringstiden. 
  • Spiser fisk. 
  • Stand- og trekk-fugl. 
  • Lengde: Ca. 75 cm
    Vekt: 3,6-4,4 kg