Fuglene våre

Her finner du fakta om de mest kjente fuglene i Norge. 
Noen er rovfugler, noen spiser planter og andre er altetende. Mange er flyttfugler.

Fuglearter  Om trekkfuglene Fuglekasse Fuglebrett Fuglebad Julenek   Fuglelydar

Småfugler:
Låvesvale
Kjøttmeis
Rødstrupe
Løvsanger
Linerle
Stær
Gråspurv
Grønnfink
Bokfink
Dompapp

Ved vann:
Gråhegre
Storlom
Stokkand
Ærfugl
Grågås
Knoppsvane
Kanadagås
Trane
Tjeld
Fiskemåse
Hettemåse
Gråmåse
Rovfugler:
Spurvehauk
Musvåk
Havørn
Hubro
Kattugle 

Større fugler
Fjellrype
Orrfugl
Tiur
Skjor 
Kråke
Ramn

Andre:
Vipe
Heilo
Gjøk
Flaggspett
Fossekall
Svarttrost
Måltrost