Til Peiling
 
     
Lese ord  Kj-lyden Ei/au/øy/ai  Dobbel konsonant 
Nonord  Sj-lyden  Skr-/spr-/str-
Delte ord  J-lyden  Bl-/br-/ ... Lese og forstå