In English, please 
 

Oversette   Namn:   Klasse: Skriv utHjelp   
1. Skriv inn overskrift i "overskriftsfeltet".
2. Skriv inn engelsk tekst i "tekstfeltet".
3. Skriv inn namn og klasse.
4. Skriv ut.
 
hjelper deg med oversette ord eller setningar.