Til Peiling
 
Hjelp   
Her finn du:
arbeidsark der du kan skrive inn fakta 
framside til samleperm
linker til Wikipedia & Travelmarket
testar (land, flagg og hovudstadar)

Fyll ut arbeidsarkene.
Dra namn inn på kartene. 
   Bruk Karthjelp om du vil ha hjelp.
Skriv inn namnet ditt.
Skriv ut med utskriftsknappen: 

Nord-Europa Vest-Europa Aust-Europa Travelmarked (velg land)
Nord-Europa
 Danmark 
 Finland 
 Færøyane 
 Island 
 Norge 
 Sverige 
 Estland 
 Latvia 
 Litauen 

 Grønland (dk)
 Svalbard (no)

Vest-Europa
 Belgia 
 England  
 Frankrike 
 Irland 
 Italia 
 Luxembourg 
 Nederland 
 Portugal  
 Spania 
 Sveits 
 Tyskland  
Aust-Europa
 Albania 
 Bosnia Herz. 
 Bulgaria 
 Hellas 
 Kroatia 
 Hviterussland 
 Makedonia 
 Moldova  
 Montenegro  
 Polen 
 Romania  
 Russland 
 Serbia 
 Slovakia 
 Slovenia 
 Tsjekkia 
 Tyrkia 
 Ukraina 
 Ungarn 
 Østerrike 
  


  Kart
Norden 
Eropakart  
Landskap 
Satelittfoto 
EU
Test deg
  Norden  
  Vest-Europa  
  Aust-Europa  

Hovudstadar 
Samleperm 
Framside 1 
Framside 2 
Framside 3 
Søke 

Søke i Google i Norge eller Verden
 

Wikipedia bokmål