Norden
 

Danmark

Finland

Island

Norge

Sverige

Norskehavet

Nordsjøen

Skagerak

Østersjøen

Bottnviken

 

Om norden (likskap og ulikskap)
- størrelse, språk, pengar, landskap, næringsveg, historie, musikk, idrett, mat, . . .

 
  Namn:   Klasse: