Sverige


Fakta:


Geografi:

 

Karthjelp

Stockholm

Väneren

Gotland

Göteborg Bottnviken Norge

Malmö

Östersjöen  

Finland


Næringsliv, eksport,  varer, . . .

Kultur og historie
-  film, musikk, idrett, mat, . . .

For turistar:
- by, byggverk, ferieby, . . .

Skriv inn kvar du fann opplysninganeFaktakjelder:
- lærebok - leksikon - nettsider

 
  Namn:   Klasse: