Til Peiling

    


  Her kan du teste kunnskapane dine om fylka.
1. Vel landsdel.
2. Dra orda i dei gule felta til rett fylke.
Vestlandet  Midt og Nord-Noreg  Sørlandet og indre Østlandet   Ved Oslofjorden