Arbeide med fag  

5. klasse 6. klasse 7. klasse Fakta som er samla i tabeller


Musikktime på datarommet 
Syng eller spel med akkompagnement .
Last ned  karaokefiler og syng karaoke.
 

Musikkinstrumenter  
Lær deg alt om musikkinstrumenter.
Etterpå kan du teste deg på forskjellige måter.
 

Musikkoppgaver

Musikkoppgaver  
Hørelære, plasser noter, finn rytmebildet,
klappe rytmer, noterebus, kryssord, ... 
 

Gjett på lydar 
Lydar du høyrer inne, ute, frå dyr, frå motorar, . . .
 

Norske fylke Norske fylke  
Lag arbeidsark for fylka.
Du kan skrive inn fakta og få med kart på det du skriv ut.

Kva hugsar du om fylka? 
Hugsar du namna på fylka?
 
Land i Europa   
Arbeide med land i Europa.
Lag ein arbeidsperm med fin framside
 
Verden utenfor Europa Amerika, Asia, Afrika, Australia  
Lag ein arbeidsperm med fakta frå desse
landa. Set inn flagg og kart  og skriv ut.
 
Øve på hovudstadar Hovudstadar  
Test dine kunnskapar om hovudstadar. 
 
Minilexi - med mange fakta i tabeller
F.eks. planetene, romvekt, fylkene, kloster, . . .
 

Lag vêrmelding
 - og prøv deg som metrolog
 
Fakta om fugl
 - og fuglemat, fuglekasser, fuglebrett,  julenek,  . . .
 
Fakta om fisk
 - og skjel, sneglar, meneter, skaldyr, tang, tare, . . .
 
Fakta om dyr 
 - ville dyr på fire bein
 
Minilexi - med mange fakta i tabeller
F.eks. oppfinninger, næringstabeller, e-stoff, grunnstoff, . . .
 

 

Dei gamle undervisningsplansjane
 - kan brukast i mange fag.

Om Odin      Stopp 
    
Øve på gangetabellene Gangetabell   
Øve på gangane på ymse måtar.
Til slutt kan du teste om du kan alle gangane.
 
Minilexi - med mange fakta i tabeller og kalkulatorer.
F.eks. primtall, romertal, prosent, areal,  omregning, . . .
Tips: Bruk tal frå tabellene når du arbeider i Excel.
 

Skrivekløe   
Vel eit emne du vil skrive om.
På dei fleste sidene får du litt hjelp.
Til slutt skriv du ut det du har laga.
 
Øve på vanskelege ord Øve ord  
Ord med vanskeleg start går lettare når du øvar på dei.
På nokre sider vil du finnne overraskingar som du vil like.
 
Øve på vanskelege ord Øve ord  
Her er den same versjonen på bokmål

Sterke verb
Sterke verb må du kunne.
Her kan du øve deg på desse orda og teste deg etterpå.
 
Engelske øvingar  
Noko av det du kan øve på her er: pronomen, alfabetet, fargar, tal, adjektiv, skrive intervju,  lage timeplan, ...
 
In English, please In English, please
Prøv deg på å skrive engelske tekstar. 
Du får hjelp til å omsette viss du treng det.
 

Samane Samane 
Lær om samane og sameland. 
Gjer oppgåver, skriv ut og lag ein samleperm.
 
Steinalderen   
Les og lær om steinalderen.
Gjer oppgåver og lag ein samleperm.
 
Minilexi - med mange fakta i tabeller
F.eks.  gamle guder, kloster, stavkirker, kongerekka, . . .
 

Sløyd-ideer

Sløyd-idéar   
Kva skal du lage på sløyden neste veke?
Kanskje finn du nokre idéar her.

Matoppskrifter Matoppskrifter
Oppskrifter som vi brukar på skulekjøkkenet.
Desse kan du også prøve heime.
Næringstabeller Næringstabeller 
Bruk deisse tabellene for å finne ut hvilke
stoff maten er bygd opp av.