Sett sammen note- 
bilder til en strofe
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3

Lytt til en strofe
og sett sammen
notebilder 
Oppgave 4
Oppgave 5

Lytt til rytme og
finn rytmebildet
Oppgave 6

Lytt og finn strofe
Oppgave 7
Oppgave 8

Lytt og plasser
noter i en strofe
Oppgave 9
Oppgave 10

Noterebus
Oppgave 11

Klappe rytmer
Oppgave 12
Oppgave 13

Huske musikk
Gjenta strofe
Huske strofe
Finn notepar
   
Kryssord