Til Peiling


              Nynorsk

      
Lese ord  Kj-lyden Ei/au/øy/ai  Dobbel konsonant   
Nonord  Sj-lyden  Skr-/spr-/str-
Delte ord  J-lyden  Bl-/br-/ ... Lese og forstå