Til Peiling
Samane  
 

Les om samane på desse sidene. 
Gjer oppgåvene og skriv dei ut.
Lag ein fin perm du kan setje dei inn i.

Sameland

Historia

Språk

Reinsdyr

Hus 

Klede 

Musikk

Bilder