ODIN

Odin

I vikingtida var Odin 

den høgste guden. 

Han var også den 

klokaste av alle gudane.

For å bli vis hadde han

ofra det eine auga sitt.

I tillegg hadde han 

to ramnar som heitte 

Hugin og Munin. 

Dei reiste vide 

omkring i verda 

og kom heim att 

og fortalde kva 

dei hadde sett.

Derfor visste Odin

meir enn nokon.Du treng ikkje 

bruke ramnar for 

å sanke kunnskap. 

Bruk desse sidene så 

finn du kanskje meir 

kunnskap og visdom enn 

Odin kunne drøyme om.


Lukke til !